AGENTURA M&M s.r.o.

Kancelář
Nejedlého 1
638 00 Brno - Lesná
e-mail: info@agentura-mm.cz

Dotazy a informace
604 568 758
 • vedení účetnictví včetně roční závěrky
 • vedení daňové evidence, přehledy na OSSZ a ZP
 • zpracování mzdové evidence, odvody finančnímu úřadu,sociální a zdravotní pojištění
 • roční zúčtování daně, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • poradenství v oblasti účetnictví
 • zpracování DP daně z příjmů fyzických osob
 • zpracování DP k dani právnických osob
 • zajištění odkladu daně daňovým poradcem k 30.6.
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti
 • ekonomicko-organizační poradenství
 • zastupování klienta na úřadech
 • zajištění zastupování daňovým poradcem při kontrole na FÚ